750 grammes
All our cooking blogs Edit post Follow this blog Administration + Create my blog

Sirô mạch nha / Glutinous rice germ syrup
  • 1 hộp đầy mạch nha
  • 2 hộp nước sạch

Cho hộp mạch nha vào bát nước nóng để mạch nha trong hộp chảy mềm.

Đổ 2 hộp nước sôi rồi đổ vào mạch nha đã mềm, khuấy đều.

Cho siro mạch nha vào chai hoặc lọ thủy tinh, để nguội, đậy kín để dùng dần.

~~~~

  • 1 can of "mạch nha"
  • 2 can of water

Put the can of "mạch nha" in hot water until "mạch nha" become smooth.

Put 2 cup of hot water into the "mach nha" already smooth, mix well.

For gutinous rice germ syrup to the bottle or glass jar, let cool, cover tightly for use.

Tag(s) : #Siro mạch nha, #Rice syrup, #Syrup, #Glutinous rice germ syrup, #Rice, #Siro gạo
Share this post
Repost0
To be informed of the latest articles, subscribe: