750 grammes
All our cooking blogs Follow this blog Administration + Create my blog

glutinous rice germ syrup

1 hộp đầy mạch nha 2 hộp nước sạch Cho hộp mạch nha vào bát nước nóng để mạch nha trong hộp chảy mềm. Đổ 2 hộp nước sôi rồi đổ vào mạch nha đã mềm, khuấy đều. Cho siro mạch nha vào chai hoặc lọ thủy tinh, để nguội, đậy kín để dùng dần. ~~~~ 1 can of "mạch...

Read more
Tag(s) : #Siro mạch nha, #Rice syrup, #Syrup, #Glutinous rice germ syrup, #Rice, #Siro gạo