Overblog Follow this blog
Administration Create my blog

Hiện nay có nhiều sản phẩm thay thế thịt, làm giống thịt, gọi là thịt chay. Nhìn chung có hai loại thịt chay: thịt chay khô và thịt chay ướt. Ở đây giới thiệu các loại thịt chay khô, làm từ protein đậu nành sấy khô. Thịt chay khô (dù là giả loại thịt...

Read more
Tag(s) : #Thịt chay - Vegetable Meat